info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden cursus Hypnobirthingrandstad

1. Algemeen

1.1 De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschapscursussen van Hypnobirthingrandstad
1.2 Onder docent wordt verstaan de docent werkzaam bij Hypnobirthingrandstad. 1.3 Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte. 1.4 De zwangerschapscursus van HypnoBirthingRandstad is een cursus ter voorbereiding op de bevalling.

2. De cursus

2.1 Op www.hypnobirthingrandstad.nl staan de cursusvormen, cursusdata en tijden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen, d.w.z. minder dan 3 stellen, zullen de cursusdata verplaatst worden. Indien hier sprake van is krijgt de cursist op tijd hierover bericht.
2.2 Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus door op de afgesproken data.

3. Inschrijving

3.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via het boekingssysteem op de website www.hypnobirthingrandstad.nl
3.2 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en wanneer een groep vol is, kan deze niet meer geboekt worden.
3.3 Wanneer een cursusgroep vol is, kan de cursist op de reservelijst geplaatst worden voor die groep. Indien een andere groep passend is voor de cursist kan zij zich daar op inschrijven en bij uitval van iemand uit de eerste groepskeuze, krijgt de cursist hier bericht van.

4. Correspondentie

4.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via Esther@hypnobirthingrandstad.nl
4.2 Wanneer een cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan deze niet bij een andere groep ingehaald worden.
4.3 Wanneer de cursist een les op de geplande cursusdatum onverhoopt niet kan bijwonen, kan hier nadien middels telefoon of facetime contact over zijn, of voorafgaand aan de volgende les met de docent extra tijd ingepland worden hier vragen over te beantwoorden. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Hypnobirthingrandstad is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.
5.2 Medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Hypnobirthingrandstad is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist.
5.3 De cursist begrijp dat de cursus en het cursusmateriaal geen vervanging zijn van medische zorg. De cursusleidster van Hypnobirthingrandstad is geen vervanging voor medisch advies over de zwangerschap van de cursist. De huisarts, verloskundige en gynaecoloog van de cursist zijn verantwoordelijk voor haar zwangerschap.

6. Betaling

6.1 Na aanmelding en betaling via de webshop ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging. Bij aanmelden is de cursist verplicht tot betalen. Cursist ontvangt nadien een factuur van Hypnobirthingrandstad. Deze is na het afronden van de cursus in te dienen bij de zorgverzekeraar, indien vergoeding van toepassing. 6.2 Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

7. Annulering door de cursist

7.1 De cursist kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de cusrus gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hypnobirthingrandstad mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
7.2 Termijn voor terugbetaling na ontbinding als genoemd in atikel 7.1
Na ontbinding als genoemd in atikel 7.1 zal het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontbinding teruggeboekt worden.
7.3. De in lid 7.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de cursist, of een vooraf door de consument aangewezen derde, de bevestiging, danwel aankoopbewijs, van de cursus heeft ontvangen.
7.4 Na de in lid 7.1 genoemde bedenktijd van minimaal 14 dagen zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Hypnobirthingrandstad hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus worden € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf vier tot drie weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is: • Indien de cursist prematuur (voor 37 wkn zwangerschap) bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
• Wanneer de cursist om medische redenen aan haar als persoon, niet deel kan nemen aan de cursus en er geen mogelijkheid is om middels facetime/zoom de les op afstand bij te wonen (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).
• Wanneer een andere cursist de plek inneemt voor de start van de cursus (dit kan dus soms vlak voor de start van de cursus pas duidelijk zijn).

8. Annulering door Hypnobirthingrandstad

8.1 HypnoBirthingRandstad behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld wordt in dit geval geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode.
8.2 Mocht een les niet doorgaan door ziekte van de docent of andere overmacht, dan zorgt Hypnobirthingrandstad dat de les op een ander tijdstip plaatsvindt. HypnoBirthingRandstad zal zich ten allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog op korte termijn te volgen.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

10. Tarieven

10.1 De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.hypnobirthingrandstad.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

11. Klachten

11.1 Een cursist kan een klacht per e-mail indienen bij Hypnobirthingrandstad: Esther@hypnobirthingrandstad.nl
11.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij HypnoBirthigRandstad kenbaar te maken door te mailen naar Esther@hypnobirthingrandstad.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
11.3 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

Vastgesteld door Hypnobirthingrandstad,
Juli 2020.
KvK nr: 51573075
BTW-identificatienummer: NL001837621B81