info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangen orderbevestiging zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om, eventueel reeds ontvangen cursusmateriaal retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal al het, indien reeds geleverde cursusmateriaal – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat aan Hypnobirthingrandstad geretourneerd worden. 

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Esther@hypnobirhtingrandstad.nl. Hypnobirthingrandstad zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw annulering terugstorten mits het evetueel ontvangen cursusmateriaal reeds in goede orde retour ontvangen is.

Onderstaande artikel 7 uit de algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing:

7. Annulering door de cursist
7.1 De cursist kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de cursus gedurende
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
Hypnobirthingrandstad mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze
niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

7.2. De in lid 7.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de cursist, of een vooraf door
de consument aangewezen derde, de bevestiging, danwel aankoopbewijs, van de cursus heeft
ontvangen.

7.3 Na de in lid 7.1 genoemde bedenktijd van minimaal 14 dagen zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij
Hypnobirthingrandstad hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot vier weken
voor aanvang van de cursus worden € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in
mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd.
Vanaf vier tot drie weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag
verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het
cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

• Indien de cursist prematuur (voor 37 wkn zwangerschap) bevalt vóór de start van de eerste
cursusdag.

• Wanneer de cursist om medische redenen aan haar als persoon, niet deel kan nemen aan de
cursus en er geen mogelijkheid is om middels facetime/zoom de les op afstand bij te wonen
(het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).

• Wanneer een andere cursist de plek inneemt voor de start van de cursus (dit kan dus soms
vlak voor de start van de cursus pas duidelijk zijn).